menu

Ochrana osobných údajov

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb internetového obchodu www.sagrada-natura.sk, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracovania.

I. Všeobecné informácie k návšteve internetového obchodu www.sagrada-natura.sk

a) Webová analytika

Pri štatistickom vyhodnocovaní našej internetovej stránky sú niektoré údaje zaznamenávané a vyhodnocované v trvalo anonymizovanej forme (tieto údaje sú definované nižšie, v sekcii "Zozbierané údaje"). Takéto anonymizované údaje sú poskytované nášmu poskytovateľovi štatistických služieb. Jedná sa o súhrnné dáta, ktoré sa nedajú jednotlivo priraďovať k užívateľovi a teda ani jednotlivo mazať.

Zhromažďované údaje

Počas návštevy internetového obchodu www.sagrada-natura.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované Vaším prehliadačom:
 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Internet Explorer 6.0)
 • jazyk prehliadača (napr. slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows XP)
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • sýtosť farieb
 • Referrer URL (stránka, ktorá bola zobrazená predtým)
 • IP adresa - čo najrýchlejšie anonymizované
 • čas prístupu
 • kliknutie
 • príp. obsah formulárov (u textových polí, ako napr. meno a heslo, je prenesená len informácia „údaj vyplnený“ alebo „údaj nevyplnený“)

b) IP adresa

IP adresa je prenášaná pri zadaní každého Vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Zákazníkovi je IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, akonáhle sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané len na účely určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenie potenciálnych kybernetických útokov. IP adresa sa v kombinácii s inými údajmi objednávky využíva na odhaľovanie užívateľov vytvárajúcich opakované falošné objednávky. IP adresa takto pridelená objednávke nie je žiadnym spôsobom ďalej produkované na marketingové ani žiadne iné účely.

c) Cookies

Na viacerých miestach na našej internetovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a môžu byť ukladané Vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané len za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke www.sagrada-natura.sk.

Prijatie cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy internetovej stránky. Upozorňujeme však na to, že funkcia nákupného košíka a objednanie produktov je možné len za predpokladu, že ste prijali aktiváciu technických cookies, ktoré sú potrebné kvôli funkcionalitám internetového obchodu www.sagrada-natura.sk. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie Vášho nákupu a po ukončení relácie prehliadača budú vymazané.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých Vás dokážeme rozpoznať ako anonymného návštevníka na účely štatistiky. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

Využívané sú predovšetkým nasledujúce cookies:
 • čisto technické cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám internetového obchodu www.sagrada-natura.sk a pre optimálne zobrazenie pre zákazníka (napr. zníženie zaťaženia, funkcia prihlasovania, funkcionality nákupného košíka, životnosť: jedna relácia)
 • konverzné cookies (pre sledovanie konverzií, životnosť: 7, resp. 30 dní) [porovnávače: Heuréka.sk, Facebook.com, Google Adwords, Google Analytics]

V nastavení prehliadača môžete určiť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný výhradne na našich stránkach, môžete vyjadriť nesúhlas. Následne však tieto stránky nemožno ďalej používať v plnom rozsahu.

II. Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

a) Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracovávajú Vaše osobné údaje sú spoločnosti DevelArt s.r.o. (tvorca internetového obchodu), STORMWARE s.r.o. (tvorca účtovného systému Pohoda), iPodnik Cloud s.r.o. (cloudové riešenie pre účtovný softvér Pohoda).

b) Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie o vecných a osobných pomeroch o určitej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, ako aj iné údaje, ktoré sú Vami zadávané pri využívaní služieb registrácie alebo založení zákazníckeho účtu. Štatistické údaje získavané počas návštevy našej stránky, ktoré sú popísané vyššie a nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, nie sú považované za osobné údaje, a preto nie sú ovplyvnené touto časťou Všeobecných obchodných podmienok.

c) Formulárové údaje

Na našich stránkach môžete využiť niektoré formuláre pre prenos dát k nám, za účelom využívania našich služieb. Ak nejde o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované. Pokiaľ sa jedná o osobné údaje, bude štatisticky zhromažďovaný iba údaj o úspešnom, resp. neúspešnom odoslaní týchto údajov.

d) Zákaznícke konto

Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť heslom chránené zákaznícke konto. Tým získavate priamy prístup k Vašim, u nás uloženým, údajom a zároveň môžete nahliadnuť do Vašich otvorených alebo vybavených objednávok, spravovať Vaše osobné údaje uložené v zákazníckom konte, ako aj zasielanie newslettera. Založením zákazníckeho konta súhlasíte, že informácie vo Vašom zákazníckom konte budú zhromažďované a vyhodnocované na účely využívania služieb zákazníckeho konta. Založením zákazníckeho konta nám tiež udeľujete Váš súhlas na zaznamenávanie a vyhodnocovanie Vášho nákupného správania na stránke www.sagrada-natura.sk (ako napr. údaje o tom, ktorý tovar ste si na stránke prezreli alebo nakúpili) a zobrazovanie personalizovaného obsahu na tejto stránke (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie). Ak ste si založili zákaznícke konto, súhlasíte, že Vaše užívateľské správanie na našich stránkach bude priradené Vášmu zákazníckemu účtu, aby sme Vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak máte u nás vytvorený účet, je možné ho tiež kedykoľvek na požiadanie zrušiť. Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo emailom na info@sagrada-natura.sk a radi Vašej požiadavke vyhovieme v najkratšom možnom termíne (najneskôr do 5 pracovných dní).

Vaše osobné údaje budeme na účely uvedené v tomto bode spracovávať len počas trvania Vášho zákazníckeho účtu. Upozorňujeme, že založenie zákazníckeho účtu nie je podmienkou využívania nášho internetového obchodu, nákupy u nás môžete kedykoľvek realizovať aj ako hosť bez registrácie.

e) Účel použitia

Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú tieto použité len:
 • na účely riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu medzi nami a Vami ako zákazníkom, pred uzavretím tejto kúpnej zmluvy na zodpovedanie Vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na našich stránkach, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej stranou ste Vy ako dotknutá osoba,
 • na marketingové účely, ak ste si na našich stránkach založili zákaznícke konto, a to na právnom základe Vášho súhlasu, vyjadreného založením zákazníckeho konta.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak ste s takým poskytnutím výslovne súhlasili. Pre vybavenie Vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme Vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo, a v prípade platby online Vaše platobné údaje. Vaša emailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do zákazníckeho konta), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu Vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu. Vrámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne pre účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý sme Vaše osobné údaje získali.

f) Email newsletter

Pre odosielanie newsletterov používame softvérové ​​riešenie spoločnosti Mailkit s.r.o. a MailChimp. Naše reklamné e-maily budete dostávať iba ak pri registrácii zvolíte možnosť "ÁNO" v poli pre zasielanie newsletterov, alebo ak vyslovíte súhlas so zasielaním newsletterov pri objednávke v košíku. Newslettery zasielame maximálne raz mesačne.

Ak si nebudete naďalej priať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie zrušiť zvolením možnosti "NIE" vo svojom zákazníckom konte, alebo kontaktovaním našej zákazníckej linky.

g) Odosielanie komentárov

Naše výrobky môžete priamo na stránke komentovať. Na odoslanie komentára je potrebné zadanie e-mailovej adresy, tá sa však využíva iba na to, aby sme vám zaslali potvrdenie o prijatí komentára a aby ste boli informovaní o našej odpovedi na váš komentár alebo otázku. Takto zadané e-mailové adresy sa ďalej na nič iné nevyužívajú a pre ostatných návštevníkov stránky nie sú viditeľné. Komentáre spolu s adresami sa zbierajú v našom administračnom systéme a na požiadanie môžu byť vymazané. Po vymazaní komentára z nášho administračného systému dôjde k vymazaniu komentára aj na stránke. Spolu s komentárom zmizne z databázy aj priradená e-mailová adresa.

Na našom e-shope využívame funkciu spätnej väzby. Znamená to, že zákazník dostane po krátkom čase od vykonania objednávky e-mail s prosbou o komentovanie kúpeného výrobku. Za takéto okomentovanie výrobku na našej stránke následne môže dostať výhody a zľavy na ďalší nákup. Komentovanie ani akákoľvek spätná väzba nie je povinná. E-mailová adresa vyžadovaná pri zadaní komentára sa využíva len na zaslanie prípadnej odpovede internetového obchodu www.sagrada-natura.sk na zadanú otázku či komentár.

h) Log súbory

Pri každom vstupe na naše internetové stránky budú údaje o používaní odovzdávané Vašim internetovým prehliadačom a uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených dát, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (príp. typ a verzie prehliadača a používaný operačný systém ).

IP adresy sú za účelom vyhodnocovania ukladané výhradne anonymizovane. Vyhodnotenie dátových viet týchto Logfiles v anonymnej forme slúži na to, aby mohli byť čo najrýchlejšie identifikované a odstránené chyby. Prostredníctvom spracovania týchto údajov je tiež možné regulovať kapacity servera a zlepšovať našu ponuku.

III. Bezpečný prenos dát

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané pomocou šifrovania. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracovania osobných údajov, zabezpečujeme vhodnými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu dát prostredníctvom neoprávnených osôb.

Prístup k Vášmu zákazníckemu účtu je možný len po zadaní Vami zvoleného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a po ukončení činnosti sa zo zákazníckeho konta odhlásiť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami. Ak sa neodhlásite, systém Vás najneskôr do 1 hodiny od poslednej akcie odhlási automaticky. Naša spoločnosť nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitia hesla.

IV. Nesúhlas s použitím údajov a ich vymazanie

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov s účinnosťou do budúcnosti. Ak máte u nás vytvorený účet, je možné ho tiež kedykoľvek na požiadanie zrušiť. Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo emailom na info@sagrada-natura.sk a radi Vašej požiadavke vyhovieme v najkratšom možnom termíne (najneskôr do 5 pracovných dní). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracovávané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

V. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadne spracovania vašich uložených dát. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň
 • právo na prístup k vašim osobným údajom,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • právo na obmedzenie (blokovanie) spracovanie osobných údajov,
 • právo odmietnuť spracovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu,
 • právo na vymazanie osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu a ak neexistuje iný právny základ pre spracovávanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (tj. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, tzn. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe Vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti možno žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, ak bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

Ak máte otázky k ochrane dát, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku linku prostredníctvom kontaktného formulára.

Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete obrátiť e-mailom na info@sagrada-natura.sk alebo poštou na sídle spoločnosti Sagrada Natura s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha, Česko alebo telefonicky na čísle: +420 774 425 070. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z Vašej žiadosti nemožno overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sú Vaše osobné údaje spracovávané v rozpore s platnou legislatívou.

Služby poskytované vrámci nášho internetového obchodu, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú priamo určené osobám mladším ako 16 rokov.back
BO50
Arganový balzam - Esencia orientu 50ml
17,40 Eur - skladom
C50
Arganový olej - 100% čistý 50ml
17,20 Eur - skladom
MR50
Arganový olej - Ruža damašská 50ml
20,70 Eur - skladom
O10
Opunciový olej 10ml
23,10 Eur - skladom
forv
SAGRADA NATURA © 2013-2020  |  Všetky práva vyhradené. Akákoľvek časť tohto webu (texty, obrázky, popis nákupu, ďalšie časti servera), v celku alebo v časti môže byť kopírovaná alebo inak prezentovaná len s predchádzajúcim výslovným súhlasom autora.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.