menu
arganove stromy v maroku

Ako pomáhate kúpou arganového oleja ARGANEOL?


Náš arganový olej odoberáme priamou cestou len od zavedenej ženskej arganovej manufaktúry, nachádzajúcej sa neďaleko mesta Taroudant v juhozápadnom Maroku. Kúpou produktu ARGANEOL výrazne podporujete túto manufaktúru a predovšetkým ženy, ktoré v nej pracujú. Marocké ženské manufaktúry sú združenie žien, ktoré sa rozhodli zmeniť svoju tradičnú rolu v spoločnosti, a stali sa podielníčkami vo vlastných čiastočne automatizovaných výrobniach arganového oleja. Na tradíciami zviazaný marocký vidiek tým priniesli značné ekonomické a spoločenské uvoľnenie.

Kde teda konkrétne pomáhate?● Pomáhate oslobodzovať marocké ženy od ich tradičného vedľajšieho postavenia v rodine a spoločnosti. Predtým nebolo bežné, aby sa ženy mohli mimo svojho domova voľne pohybovať bez doprovodu svojich manželov. Vďaka práci v arganových manufaktúrach získali nevídanú slobodu pohybu, a pokiaľ ide o príjmy do rodinného rozpočtu, sú teraz rovnocennými partnermi.

● Pomáhate zaisťovať ženám v arganových manufaktúrach pravidelnú prácu a dôstojné príjmy. V regióne, kde je ťažké nájsť a udržať si prácu i pre väčšinu mužov, tak hrajú dosť nezastupiteľnú úlohu a veľkou mierou sa podieľajú na jeho modernizácii a rozvoji.

● Pomáhate ženám v arganových manufaktúrach dosahovať gramotnosť či vyššie vzdelanie. Dôstojné príjmy za prácu v manufaktúrach ženám umožňujú, aby sa mohli i v pokročilom veku naučiť čítať, písať a počítať, alebo aby mohli vzdelanie dopriať svojim deťom.

● Pomáhate obnovovať populáciu arganových stromov v Maroku. Len zahraničný dopyt po arganovom oleji dokázal odvrátiť hrozbu vyhynutia týchto stromov. Vďaka silnejúcemu dopytu je tak teraz každý rok v Maroku arganovými manufaktúrami zasadených asi 60 tisíc sadeníc arganových stromov.

● Pomáhate brániť Sahare v jej rozpínaní. Arganové stromy sú v Maroku hlavnou zábranou proti tomuto hrozivému javu. Na svojej južnej hranici napríklad Sahara každoročne pohlcuje cez 40 kilometrov široký pás pôvodne obrábanej pôdy a prináša tak do postihnutých zemí hladomor.

● Pomáhate zachovávať živočíšnu i rastlinnú biodiverzitu okraja Sahary. Arganové stromy svojou prítomnosťou vytvárajú jedinečný ekosystém, ktorý by zmizol, ak by boli stromy naďalej klčované kvôli cennému drevu.

foto

Ženské arganové manufaktúry


Ako to celé začalo?


Za iniciatívou zoskupovania žien do arganových manufaktúr stojí Zoubida Charrouf, Ph.D. [Zubida Šarrúf], ktorá v roku 1996 založila prvú ženskú manufaktúru. Spustila tak na marockom vidieku vlnu skôr nevídanej emancipácie žien. Dnes je v Maroku asi 170 ženských manufaktúr a poskytujú obživu okolo 5000 ženám. Samotná Zoubida Charrouf dnes vyučuje chémiu na Univerzite Mohammeda V. v marockom Rabate.

Prečo začali manufaktúry vznikať?


Narastajúci zahraničný dopyt po arganovom oleji v Maroku narážal na jednoduchú prekážku - arganový olej sa tu vyrábal iba v domácnostiach a bol dostupný len na lokálnych trhoch. Preto Zoubida Charrouf zoskupila ženy, ktoré poznali spôsob výroby oleja, do organizovaného výrobného celku - prvej manufaktúry.

Muži kategoricky nesúhlasili


Táto skutočnosť však tvrdo narazila na tradičné postavenie ženy v marockej vidieckej spoločnosti. Manželia svojim ženám nedovolili, aby opúšťali domov a pracovali "kdesi vonku" mimo ich dohľad a ochranu. Pretože hlavnou úlohou mužov bolo, aby svoju rodinu plne hmotne zabezpečili, prinášalo im hanbu, keď sa ich ženy pohybovali samostatne a mimo domova, a zarábali mnohokrát aj viac peňazí, ako oni samotní. Marocký vidiek bol odpradávna baštou tradičného poňatia spoločnosti. Ešte v 90. rokoch bolo napríklad bežné, že sa ženy pohybovali iba vrámci svojich domov, poprípade domov svojich najbližších príbuzných, a za celý život napríklad ani jediný raz nenavštívili mesto, pod ktoré ich dedina spadala.

Vdovy a rozvedené ženy ako riešenie


Preto využila Zoubida Charrouf pre založenie svojej prvej manufaktúry ženy, ktoré sa nevydali, ovdoveli, či boli rozvedené (čiže v kontexte tradičnej spoločnosti "znovu nevydateľné"). Takéto ženy jednak nutne potrebovali finančné zabezpečenie, a zároveň ich od ich zámeru nikto neodradil.

foto

Nákup prvých strojov a istota práce


Manufaktúra Zoubidy Charrouf začala čoskoro prosperovať a ženy si tak mohli dovoliť nákup strojov, na ktoré dostali od marockého štátu štedré dotácie. Stroje, medzi ktorými boli prvé nerezové lisy na arganové mandličky ženám uľahčili niektoré fázy výroby, a výrazne skvalitnili vyrábaný arganový olej. Kvalitný olej sa potom stal zárukou jednoduchého odbytu, čo ženám prinieslo veľmi cenenú istotu práce. Zoubida Charrouf, ktorá v súčasnosti vyučuje chémiu na Univerzite Mohammeda V., po celej oblasti výskytu arganových stromov iniciovala založenie ešte niekoľkých ďalších arganových manufaktúr, ktorým tiež radila, ako zvýšiť odbyt ich produktov.

Ako to vyzerá s manufaktúrami dnes?


Vo všetkých manufaktúrach už dnes nepracujú len vdovy a rozvedené ženy. Nielenže si marockí muži zvykli, že ich ženy pracujú mimo domova, a že prispievajú do rodinných príjmov, ale dokonca sa už podľa Zoubidy Charrouf stáva, že niektorí muži svoje ženy do manufaktúr sami sprevádzajú s tým, že by si tu priali začať pracovať. A tak na silno tradičnom marockom vidieku došlo k niečomu, čo bolo predtým absolútne nemysliteľné - tunajšie ženy trávia 8 až 10 hodín denne prácou mimo svoje domovy a prinášajú domov peniaze.

Možnosť dohnať zanedbané vzdelanie


Práca v manufaktúrach je pre všetky zapojené ženy veľmi dôležitá, pretože je ich rodina za pomoci druhého príjmu schopná financovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a vzdelanie pre svojich potomkov. A nielen pre svojich potomkov. Ako uviedla Zoubida Charrouf, mnoho zo žien zamestnaných v arganových manufaktúrach je vďaka svojím novým príjmom schopná po práci doháňať svoju zanedbanú školskú dochádzku, a konečne sa naučiť čítať, písať a počítať. Prevažná väčšina žien pracujúcich v arganových manufaktúrach sú totiž Berberky, ktoré odmalička hovoria len jedným zo štyroch hlavných marockých berberských jazykov, a arabčina, v ktorej sa mohli v detstve naučiť čítať a písať, je pre nich odjakživa cudzím jazykom rovnako ako napríklad francúzština. Lenže život na marockom vidieku bol v čase ich detstva oveľa ťažší ako dnes, a bolo nemysliteľné, aby mohli deti miesto pomoci svojim rodičom v domácnosti chodiť tráviť svoj čas do škôl. Fakt, že sa tieto ženy po toľkých rokoch konečne učia čítať, písať a počítať, im nielen uľahčuje prácu v manufaktúrach, ale predovšetkým im dodáva toľko potrebnú sebadôveru. Ako niektoré tvrdia, práca v manufaktúrach im umožnila, aby mohli byť v domácnosti rovnocenným rodičom, a aby mohli napríklad hrdo kráčať po uliciach v šatách, o ktorých vždy len snívali a na ktoré si samy dokázali zarobiť.

Arganové manufaktúry a fair trade


Pretože manufaktúry na výrobu arganového oleja stále zamestnávajú najmä spoločensky znevýhodnené ženy, ktorým zaisťujú lepšie pracovné podmienky a dôstojnejšie príjmy, dá sa o ženských arganových manufaktúrach povedať, že úplne zodpovedajú duchu FAIR TRADE, teda "spravodlivého obchodu".

foto

Arganové stromy - bariéra medzi životom a Saharou


Arganové stromy, ktorým Maročania často hovoria Stromy života, rastú na okraji Sahary v juhozápadnom Maroku. Podľa nájdených skamenelín je tento druh stromov starý viac ako 25 miliónov rokov, čo ho radí medzi najstaršie stále žijúce druhy stromov na svete.

Zo života arganových stromov


Argánie sa rozmnožujú semenami a plodiť začínajú po piatich až šiestich rokoch života. Najväčšieho úžitku sa však u týchto stromov dosahuje až po šesťdesiatich rokoch. Plody zrejú celý jeden rok a zberajú sa v mesiacoch júl a august správne až po tom, čo zo stromov samy opadajú. Dospelý a úplne zdravý arganový strom je každý rok pri dostatku vlahy schopný splodiť až 150 kg plodov. Priemerná reálna úroda z jedného stromu sa však pohybuje len okolo 50 kg plodov, čo je spôsobené aj tým, že stromy nie sú nijako ošetrované postrekmi a často trpia svojimi prirodzenými škodcami.

Zábrana pred rozširovaním púšte


Arganové stromy majú pre Maroko nevyčísliteľný ekologický, spoločenský a dnes už aj ekonomický význam. Pretože rastú na samotnom okraji Sahary v miestach, kde iné stromy už rásť nedokážu, je ich prítomnosť úplne zásadne proti procesu rozširovania púšte, čo je pálčivý problém všetkých severoafrických krajín. Na svojej južnej hranici napríklad Sahara každoročne pohltí pás široký viac ako 40 kilometrov a pôda, ktorá bola pôvodne kultivačná, sa mení na pustatinu a prináša tak do postihnutých krajín hladomor.

Životný priestor pre ďalšie rastliny a živočíchy


Vďaka argániám sa v juhovýchodnom Maroku zachováva biodiverzita - arganové stromy zaisťujú životný priestor pre ďalšie rastliny a živočíchy. Chladivý tieň, ktorý svojimi korunami vytvárajú, umožňuje, aby sa v ňom ujali mladé výhonky rastlín, alebo aby sa do neho schovali živočíchy pred obedňajšou vyhňou.

Život v absolútnom suchu


Arganové stromy sú schopné žiť aj v oblastiach s ročným dažďovým úhrnom pod 120 mm, a to mimo iného aj vďaka schopnosti nasávať svojimi drobnými lístkami vlhkosť priamo zo vzduchu. Majú tiež enormne vyvinutú koreňovú sústavu, siahajúcu až do hĺbky 30 metrov, takže sú dôležitým prírodným faktorom proti púštnej erózii. Keď do púšte totiž dorazia dažde, voda nevsiakne, ako by si mnohí mohli myslieť, ale stečie po povrchu a všetko so sebou spláchne. Do púšte ale tu a tam zavítajú aj úplne suché roky. Aj na to sú argánie prispôsobené, a v prípade potreby zhodia listy a uvedú sa do spánku, ktorý môže trvať aj niekoľko rokov. Potom, až ucítia vo vzduchu vlhkosť, znova zlistnatejú.

Hrozba vyhynutia a pomoc Unesca


Aj napriek ich nezastupiteľnému ekologickému významu začali byť marocké arganové stromy cielene chránené len nedávno. Vzhľadom k marockej populačnej explózii v druhej polovici 20. storočia boli stromy rúbané, aby z nich bolo vyrábané drevené uhlie, či aby uvoľnili miesto pokusom o závlahové poľnohospodárstvo. Rozloha arganových lesov sa tak za posledných 100 rokov znížila na polovicu a priemerná hustota stromov v týchto porastoch klesla na jednom hektári zo 100 na 30. Hoci marocká populácia arganových stromov zahrnuje v súčasnosti asi 21 miliónov kusov, ešte pred 30-timi rokmi im priamo hrozilo vyhynutie. Na pomoc arganovým stromom prišli iniciatívy marockého kráľa a organizácie UNESCO, ktorá v roku 1998 v juhozápadnom Maroku na ochranu arganových stromov vyhlásila biosférickú rezerváciu s rozlohou 25-tisíc kilometrov štvorcových (asi tretina rozlohy SR). Pre zachovanie argánií bola tiež úplne zásadná iniciatíva univerzitnej bádateľky Zoubidy Charrouf, Ph.D., ktorá v roku 1996 založila prvú ženskú arganovú manufaktúru, čím spustila vlnu ekonomických a spoločenských zmien na vidieku juhozápadného Maroka, a zabezpečila arganovým stromom budúcnosť (pozri vyššie).


back
C50
BIO arganový olej 50ml
17,20 Eur - skladom
MV50
Vlasové sérum 50ml
20,80 Eur - skladom
O10
BIO opunciový olej 10ml
23,10 Eur - skladom
S11
Arganové mydlo SENSITIVE 100g
6,30 Eur - skladom
forv
gopay visa visa master master

Všetky práva vyhradené. Akákoľvek časť tohto webu (texty, obrázky, popis nákupu, ďalšie časti servera),
v celku alebo v časti môže byť kopírovaná alebo inak prezentovaná len s predchádzajúcim výslovným súhlasom autora.
ARGANEOL © 2013-2019

gopay visa visa
master master
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.